ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลองภาษีเจริญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Pasicharoean canal.jpg|thumb|300px|คลองภาษีเจริญ]]
'''คลองภาษีเจริญ''' เริ่มต้นที่บริเวณปาก[[คลองบางกอกใหญ่]]และคลองบางขุนศรีมาบรรจบกัน ไปเชื่อม[[แม่น้ำท่าจีน]]ที่[[ตำบลดอนไก่ดี]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]] รวมความยาว 28 กิโลเมตร โดย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศาลบุตร) เจ้าภาษีฝิ่นเป็นแม่กองขุด ใช้เงินภาษีฝิ่นพระราชทานเป็นเงิน 112,000 บาท พระราชทานนามว่า “คลองภาษีเจริญ” แล้วเสร็จในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชดำเนินเปิดคลองในปีพ.ศ. 2415<ref>[http://dds.bangkok.go.th/Csd/canal_h14.htm "คลองอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี"]คลองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความเจริญเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ </ref> ได้คลองมีความยาว 620 เส้น กว้าง 7 วา ลึก 5 ศอก ต่อมาในปีพ.ศ. 2428 - 2429 และ2445 ได้มีการขุดลอกอีกครั้ง [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้า ฯ ให้ทำพิธีเปิดคลองเมื่อวันที่ [[10 พฤษภาคม]]<ref>[http://203.155.220.217/dotat/periodical_3_4_2547/p14-15.htm"สำนักการจราจรและขนส่ง "]พัฒนาคลองภาษีเจริญทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ
</ref> มีประตูน้ำ 2 แห่ง สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2450 เสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2452 คือ ประตูน้ำภาษีเจริญตอนนอก อยู่ใน[[เขตภาษีเจริญ]] และประตูน้ำภาษีเจริญตอนในอยู่ทางด้าน[[แม่น้ำท่าจีน]]
11,871

การแก้ไข