ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = [[โรงพยาบาล|โรงพยาบาลทหาร]]
| สังกัด = [[กองทัพอากาศ]] [[กระทรวงกลาโหม]]
| ผู้อำนวยการ = พล.อ.ต.ศรีชัยชูพันธ์ ชัยพฤกษ์ชาญสมร
| จำนวนเตียง = 700
| ที่ตั้ง = [[ถนนพหลโยธิน]] [[แขวงคลองถนน]] [[เขตสายไหม]] [[กรุงเทพมหานคร]]
}}
{{coor title d|13.9088743817|N|100.617934937|E|}}
'''โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช''' เป็น[[โรงพยาบาล]]ภายใต้สังกัด[[กรมแพทย์ทหารอากาศ]] [[กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ]] เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ [[27 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2492]] ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171 [[ถนนพหลโยธิน]] แขวงคลองถนน [[เขตสายไหม]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10220 นอกจากให้บริการด้านสาธารณสุขแก่[[ข้าราชการ]] [[ลูกจ้าง]] [[ครอบครัว]]ของ[[กองทัพอากาศ]] และ[[ประชาชน]]ทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ในโครงการร่วม[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]-กองทัพอากาศ และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพยาบาล[[วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ]]ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันอีกด้วย ปัจจุบันมี พลอากาศตรีศรีชัยชูพันธ์ ชัยพฤกษ์ชาญสมร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
== การแบ่งส่วนราชการ ==
2,215

การแก้ไข