ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิริเทเทอร์"

หน้าใหม่: อิริอาเตอร์(อังกฤษ:irritator)อิริอาเตอร์อยู่ในตระกูลสไปโนซอร์หรือ...
(หน้าใหม่: อิริอาเตอร์(อังกฤษ:irritator)อิริอาเตอร์อยู่ในตระกูลสไปโนซอร์หรือ...)
(ไม่แตกต่าง)
12

การแก้ไข