ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พล นิกร กิมหงวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
(ในช่วงต้น ๆ ผู้เขียนไม่ได้เขียนให้ ประภา ศิริสวัสดิ์ มีบทบาทมากนัก ภายหลังผู้เขียนให้ ประภา ศิริสวัสดิ์ มีประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลจาก[[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] และมีบทบาทเป็น พยาบาลผู้ช่วย ดร.ดิเรก ณรงฤทธิ์)
 
 
== สิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ==
* คำขวัญประจำ[[อำเภอโกรกพระ]] [[จังหวัดนครสวรรค์]] ได้กล่าวถึงลุงเชย ซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งในพล นิกร กิมหงวนด้วยเช่นกัน โดยมีคำขวัญว่า "โกรกพระ สวนสวย บึงงาม '''สมญานามเมืองลุงเชย'''"
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม