ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล"

 
== รอบการแสดง ==
'''ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล''' เปิดการแสดงจำนวน 36 รอบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2552 ถึงและ 14 - 17 มกราคม 2553 โดยวันอังคาร-ศุกร์ เปิดการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 19.30 น.วันจันทร์พักการแสดง
* รอบการแสดง 36 รอบ
* 1.วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 19.30 น.
* 2.วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 19.30 น.
* 3.วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 19.30 น.
* 4.วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 14.00 น.
* 5.วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 19.30 น.
* 6.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 14.00 น.
* 7.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 8.วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 9.วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 10.วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 11.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน2552 14.00 น.
* 12.วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน2552 19.30 น.
* 13.วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 14.00 น.
* 14.วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 15.วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 16.วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 17.วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 18.วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 19.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 14.00 น.
* 20.วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 21.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 14.00 น.
* 22.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 23.วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 24.วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 25.วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 26.วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 27.วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 14.00 น.
* 28.วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 29.วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 14.00 น.
* 30.วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 19.30 น.
* 31.วันพฤหัสสบดีที่ 14 มกราคม 2553 19.30 น.
* 32.วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 19.30 น.
* 33.วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 14.00. น.
* 34.วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 19.30 น.
* 35.วันอาทิคย์ที่ 17 มกราคม 2553 14.00 น .
* 36.วันอาทิคย์ที่ 17 มกราคม 2553 19.30 น.
 
== ดูเพิ่ม ==
11,404

การแก้ไข