ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญา เวสารัชช์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เรซูเม}}
{{ชีวประวัติ
|ชื่อตัว=''' ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์'''
|ชื่อภาพ=Professor Dr. Pratya Vesarach.jpg
|วันเกิด =[[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2488]]
|ที่เกิด =
|ที่ตาย =
|งาน-อาชีพ =
|งาน-อาชีพ = [[อธิการบดี]] [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
|สัญชาติ = [[ไทย]]
|เชื้อชาติ = ไทย
|ผลงาน = ดูในบทความ
|วุฒิสูงสุด = Ph.D. (Political Science)
 
 
|งาน-อาชีพ'''ศาสตราจารย์ =ดร.ปรัชญา เวสารัชช์''' เกิดเมื่อวันที่ [[อธิการบดี20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2488]] เป็นอดีต[[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 
== การศึกษา ==
'''ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์''' อดีต[[อธิการบดี]] [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการทูต (เกียรตินิยม) จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และระดับบัณฑิตศึกษาอีก ดังนี้
== ประวัติ ==
เกิดเมื่อวันที่ [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2488]]
 
== การศึกษา ==
* ร.บ. การทูต (เกียรตินิยม) [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ทม. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* M.A. (International Relations) [[มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์]] ใน[[วอชิงตัน ดี.ซี.]]
 
== ประสบการณ์การทำงาน ==
 
*ศ.ดร.ปรัชญา ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำรงตำหน่งสำคัญๆ อีกหลายตำแหน่งอาทิ
 
* ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
* ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
* รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
* รักษาการประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, วิทยาการจัดการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
 
== ตำแหน่งในปัจจุบัน ==
* [[อธิการบดี]] [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
* ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] <ref>[http://www.sut.ac.th/SUT/admin/Thai/T87-1.htm/ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ]</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==