ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญา เวสารัชช์"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.stou.ac.th/aboutSTOU/org/ โครงสร้างการบริหารในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]
 
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่ม}}
{{สืบตำแหน่งพิเศษ
| สี1 = #E9E9E9
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = stou2.jpg
| ตำแหน่ง = [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ทองอินทร์ วงศ์โสธร|รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ปราณี สังขะตะวรรธน์|รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] - [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2551]]
 
}}
{{จบกล่อง}}
 
 
{{อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช}}