ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล"

 
== รอบการแสดง ==
'''ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล''' เปิดการแสดงจำนวน 3036 รอบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2552 ถึง 17 มกราคม 2553 โดยวันอังคาร-ศุกร์ เปิดการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 19.30 น.วันจันทร์พักการแสดง
* รอบการแสดง 36 รอบ
* 1.วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 19.30 น.
* 2.วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 19.30 น.
ผู้ใช้นิรนาม