ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนรถธรรมดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
**สายเหนือ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟพิษณุโลก|พิษณุโลก]] - กรุงเทพ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟตะพานหิน|ตะพานหิน]] - กรุงเทพ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟนครสวรรค์|นครสวรรค์]] - กรุงเทพ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟบ้านตาคลี|บ้านตาคลี]] - กรุงเทพ
**สายตะวันออกเฉียงเหนือ
***ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพ - [[สถานีรถไฟสุรินทร์|สุรินทร์]] - กรุงเทพ
ผู้ใช้นิรนาม