ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสามกรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|เจ้าสามกรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา|เจ้าสามกรมสมัยอื่น|เจ้าสามกรม (แก้ความกำกวม)}}
'''เจ้าสามกรม''' เป็นคำเรียกพระราชโอรส 3 พระองค์ใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]ที่ประสูติแต่พระสนม ได้แก่ '''กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ''' และ '''กรมหมื่นเสพภักดี''' พระองค์เจ้าทั้ง 3 พระองค์เป็นพระราชโอรสที่มีพระชันษาเป็นผู้ใหญ่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคตของ[[กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์]] (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร) ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าสามกรมถูก[[สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์]]ทั้ง 3 พระองค์
 
5,644

การแก้ไข