ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
'''บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง''' (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า '''ICD''') เป็นรายละเอียดของ[[โรค]]และการบาดเจ็บต่างๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย [[องค์การอนามัยโลก]] และใช้ข้อมูลเป็นสถิติ[[พยาธิภาวะ]]และ[[อัตราตาย]] จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วงๆ ปัจจุบันจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 แล้ว ทุกๆ โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสกำหนดให้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรถึง 5 หลัก โดยหลักแรกเป็นตัวอักษร A-Z หลักที่ 2-3 เป็นเลข 00-99 ตามด้วยจุดแล้วอาจตามด้วยตัวเลข 0-9 อีก 1-2 หลัก
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[อาการ]]
* [[รายชื่ออาการทางการแพทย์]]
* [[Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
=== ICD-8 และฉบับทบทวนก่อนหน้า ===
* [http://www.health.nsw.gov.au/public-health/icd/icd7.htm ICD-7 Code Listing]
* [http://www.health.nsw.gov.au/public-health/icd/icd8.htm ICD-8 Code Listing]
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD ขององค์การอนามัยโลก ===
* [http://www.who.int/classifications/icd/en/ ICD Homepage ] [[World Health Organization]] (WHO)
* [http://www.who.int/classifications/icd/implementation ICD Implementation database ] [[World Health Organization]] (WHO)
* [http://extranet.who.int/icdrevision/ ICD-11 Revision platform (interactive)] [[World Health Organization]] (WHO)
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 และ ICD-9 ฉบับสหรัฐอเมริกา ===
* [http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm ICD-10-CM ](USA - modification) at [[Centers for Disease Control and Prevention|CDC]] (Centers for Disease Control and Prevention)
* [http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm.htm ICD-9-CM Official homepage] at the [[Centers for Disease Control and Prevention|CDC]]
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 ฉบับประเทศไทย ===
* [http://www.thcc.or.th/ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข]
 
==== เว็บไซต์อื่นๆ ของ ICD-10 และ ICD-9 ====
* [https://drchrono.com/billing/medical_codes/ Free ICD-9-CM search and navigate code website for 2009]
* [http://www.vectus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 Free ICD-9-CM Coding software]
18,838

การแก้ไข