ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พุทธมณฑล"

เพิ่มขึ้น 142 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
(→‎แหล่งข้อมูลอื่น: {{สร้างปี|2525}})
เมื่อวันที่ [[5 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2487]] รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ[[จอมพล ป.พิบูลสงคราม]] [[นายกรัฐมนตรี]]ในขณะนั้นได้พยายามออกกฎหมายจัดสร้างพุทธบุรีมณฑลที่[[จังหวัดสระบุรี]]ตั้งแต่ช่วงปลาย[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] โดยมีผู้วิจารณ์ว่าโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อมิให้[[ฝ่ายสัมพันธมิตร]]ทิ้งระเบิดในเขตที่ประกาศเป็นพุทธสถาน{{อ้างอิง}} อย่างไรก็ตามพระราชกำหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑลได้ถูกยกเลิกโดยรัฐสภาในกาลต่อมาเมื่อจอมพล ป. ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้ว อย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ผ่านพ้นไป จอมพล ป. ก็ได้กลับมาบริหารราขการแผ่นดินอีกครั้งและสานต่อโครงการดังกล่าว
 
ในปี [[พ.ศ. 2495]] '''[[จอมพล ป.พิบูลสงคราม]] ได้ดำริจัดสร้างปูชนียสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานุสรณียสถาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลกาลที่พระพุทธศักราชเวียนมาบรรจบครบรอบ 2,500 ปี''' ซึ่งครบในวันวิสาขบูชา ปี [[พ.ศ. 2500]] <ref>[http://www.onab.go.th/bdm/subject.htm วัตถุประสงค์ 8 ประการในการจัดสร้างพุทธมณฑล]</ref> เมื่อวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2498]] [[รัฐบาล]]จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ไปทรงประกอบ[[รัฐพิธี]]ก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณที่จะก่อสร้าง[[พระพุทธรูป]]ประธานพุทธมณฑล ณ สถานที่ซึ่งต่อมาเป็น [[อำเภอพุทธมณฑล]] [[จังหวัดนครปฐม]] (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอนครชัยศรี]]และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น[[อำเภอพุทธมณฑล|กิ่งอำเภอพุทธมณฑล]]ตามลำดับ) การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2500]] ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย แต่การจัดสร้างได้ชะลอตัวไประยะหนึ่ง ด้วยปัญหาด้านงบประมาณ
 
[[พ.ศ. 2521]] รัฐบาล[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]]ได้รื้อฟื้นโครงการขึ้นและถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง และ[[คณะรัฐมนตรี]]ได้มีมติให้โอนงานจัดสร้างพุทธมณฑลจาก[[กระทรวงมหาดไทย]] มอบหมายให้[[กระทรวงศึกษาธิการ]]โดย[[กรมการศาสนา]]เป็นเจ้าของเรื่องใช้เงินงบประมาณของรัฐและการบริจาคของประชาชน อีกทั้งการจัดสร้างพุทธมณฑลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้งานก่อสร้างพุทธมณฑลได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำให้การก่อสร้างได้สำเร็จก้าวหน้าไปอย่างมาก เนื่องจากใกล้การเฉลิมฉลองโอกาสที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปีใน พ.ศ. 2525
ผู้ใช้นิรนาม