ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราเมศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระราเมศวร''' เป็นพระนามอิสริยยศของพระราชโอรสใน[[พระมหากษัตริย์อยุธยา]]แห่ง[[กรุงศรีิอยุธยา]] โดยมากเป็นพระอิสริยยศของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่และอยู่ในที่จะรับรัชทายาทต่อไป สามารถอาจหมายถึง
 
* '''[[สมเด็จพระราเมศวร]]''' พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]]
* '''[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรามราชาธิราช|พระราเมศวรรามราชา (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรามราชาธิราช)]]''' พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2ราเมศวร]] (เนื่องจากพระราชพงศาวดารเรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินตามอิสริยยศเดิมว่า พระราเมศวร จึงเรียกพระราชโอรสซึ่งได้รับรัชทายาทว่า "พระรามราชา" แทน)
* '''[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ|พระราเมศวร (ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิบรมไตรโลกนาถ)|พระราเมศวร]]''' พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิบรมราชาธิราชที่ 2]]
* '''[[พระราเมศวร (ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)|พระราเมศวร]]''' พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]]
 
{{แก้กำกวม}}
5,644

การแก้ไข