ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สถานะการอนุรักษ์}}
'''สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์''' ({{lang-en|Least Concern หรือ LC}}) คือระดับที่จัดโดย[[สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ]]แก่สิ่งมีชีวิตที่เมื่อพิจารณาแล้วไม่อยู่ในประเภทใดใด ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เข้าข่าย[[threatened species|สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงจากต่อการสูญพันธุ์]] (Threatened species) หรือในข่าย[[Near Threatened|สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงจากต่อการสูญพันธุ์]] (Near Threatened) หรือ (ก่อน ค.ศ. 2001) [[Conservation Dependent|สิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์]] (Conservation Dependent) สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ [[นกกระสาแดง]], [[นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่]], [[เพนกวินจักรพรรดิ]], [[แมวดาว]], [[แมวน้ำลายพิณ]] และอื่นๆ
 
สิ่งมีชีวิตจะจัดอยู่ในกลุ่ม “สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์” ก็เมื่อได้รับการพิจารณาสถานะของจำนวนประชากรที่เปรียบเทียบกับโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับการกระจายของประชากร และ/หรือ สถานภาพของประชากร
47,914

การแก้ไข