ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน"

(โรบอต เพิ่ม: en:Purachatra Jayakara)
[[ไฟล์:ภาพล้อฝีพระหัตถ์-บุรฉัตรไชยากร.jpg|thumb|200px|left|ภาพล้อกรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 6]]
การดำเนินกิจการรถไฟในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงให้ชาวต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมการบริหารกิจการทั้งหมด กระทั่งปี
พ.ศ. 2453 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร รักษาการตำแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือ ในปี พ.ศ. 2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เข้าเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า '''"กรมรถไฟหลวง"''' และให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง และทรงบุกเบิกพัฒนากิจการต่างๆ ของกรมรถไฟหลวง ขยายเส้นทางเดินรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกัน สายตะวันออกเฉียงเหนือทรงสร้างทางรถไฟจาก[[สถานีรถไฟนครราชสีมา|นครราชสีมา]]ถึง[[สถานีรถไฟอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]] สายตะวันออกจาก[[สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]ถึง[[สถานีรถไฟอรัญประเทศ|อรัญประเทศ]] และทรงนำ[[รถจักรดีเซล]]เข้ามาใช้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบรวมกรมทางไปขึ้นกับกรมรถไฟหลวง โดยให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงรับผิดชอบงานสร้างถนนและสะพานทั่วประเทศ เช่น [[สะพานกษัตริย์ศึก]] เป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟแห่งแรก และ[[สะพานรัษฎาภิเศก]] จังหวัดลำปาง [[สะพานพุทธ]] [[สะพานพระราม 6]]
ผู้ใช้นิรนาม