ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่องแคบบอสพอรัส"

เปลี่ยน หมวดหมู่:ภูมิภาคในประเทศตุรกี → หมวดหมู่:ธรณีสัณฐานในประเทศตุรกี ด้วยสจห.
(เปลี่ยน หมวดหมู่:ภูมิภาคในประเทศตุรกี → หมวดหมู่:ธรณีสัณฐานในประเทศตุรกี ด้วยสจห.)
{{เรียงลำดับ|ช่องแคบบอสฟอรัส}}
[[หมวดหมู่:ช่องแคบในทวีปยุโรป]]
[[หมวดหมู่:ภูมิภาคธรณีสัณฐานในประเทศตุรกี]]
[[หมวดหมู่:ช่องแคบในทวีปเอเชีย]]
[[หมวดหมู่:ช่องแคบในทะเลเมดิเตอเรเนียน]]
94,496

การแก้ไข