ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมกะไบต์"

== ความสับสนที่เกิดแก่ผู้บริโภค ==
 
หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ถูกอ้างตำแหน่งแบบ[[ฐานสอง]] อันเนื่องมาจากการออกแบบ ดังนั้นขนาดของ[[หน่วยความจำ]]จะเป็นจำนวนเท่าทวีคูณพหุคูณของ 2 เสมอ
จึงเป็นการสะดวกที่จะวัดขนาดความจุเป็นหน่วย[[ไบนารี]] ส่วนการวัดขนาดความจุอื่นๆ เช่นหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูป[[ฮาร์ดแวร์]], อัตราการส่งข้อมูล,
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา, จำนวนโอเปอเรชั่นต่อวินาที, และอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานเลข จะใช้หน่วยวัดเป็นหน่วยเลข[[ฐานสิบ]]
11

การแก้ไข