ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อีกความหมายหนึ่งของวิทยาลัยนั้น อาจจะหมายถึง สถานศึกษาทั่ว ๆ ไป เช่น [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน เช่น [[โรงเรียนอัสสัมชัญ|อัสสัมชัญ]] (Assumption College) หรือ [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล|เซนต์คาเบรียล]] (St. Gabriel's College) เป็นต้น
 
 
{{วิทยาลัย}}
 
== วิทยาลัยชุมชน ==
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] (สกอ.) และ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 จำนวน 10 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง และนราธิวาส และในปี พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการขยายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม คือ จังหวัดยโสธร สมุทรสาคร ตราด สตูล และพังงา
 
{{วิทยาลัย}}
 
{{วิทยาลัยชุมชน}}