ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนในกินทามะ (มังงะ)"

;ตัวละครบนหน้าปก
* [[คาซึระ โคทาโร่]]
* [[อลิซาเบท]]
;ตัวละครบนสันปก
* เทราดะ อายาโนะ ([[โอโทเซะ]])
;ตัวละครบนสันปก
* [[คาซึระ โคทาโร่]]
; เปรียบเทียบกับอะนิเมะ
* '''บทเรียนที่ 50''' = ตอนที่ 31 (เฉพาะเรื่องที่จะยังไงก็ได้เท่านั้นที่มักจะลืมไม่ลง)
* '''บทเรียนที่ 51-52''' = ตอนที่ 32 (ชีวิตคนเราก็ไหลไปเหมือนสายพาน)
ผู้ใช้นิรนาม