ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

* [[เจ้าฟ้าอภัย]]และ[[เจ้าฟ้าปรเมศร์]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
* [[พระองค์เจ้าชื่น]]และ[[พระองค์เจ้าเกิด]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] (รัชสมัย รัชกาลที่ 2)
 
5,644

การแก้ไข