ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

| 88
| วัดคลองสวน - [[ลาดหญ้า]] - [[โรงเรียนศึกษานารี]]
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
| 88
| (เสริมพิเศษ) วัดคลองสวน - [[สถานีวงเวียนใหญ่|สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่]]
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
86

การแก้ไข