ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Opensource.gif|thumb|right|200px|ตราโอเพนซอร์ซ ของ Open Source Initiative (OSI)]]
 
'''ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ'''<ref>โอเพนซอร์ซ สะกดตามการถอดศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน ขณะที่ โอเพนซอร์ส สะกดตาม[http://www.nectec.or.th/rd/rd-opensource-th.html ศูนย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งชาติ] </ref> (open{{lang-en|Open source software}}; -ตัวย่อ: OSS) คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดแผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข ดัดแปลงและ เผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับ (ซอร์สโค้ด) ได้ภายใต้เงื่อนไขทางข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น จีพีแอล หรือ บีเอสดี ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ เริ่มต้นจากกการเคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ[[ซอฟต์แวร์เสรี]] (free software) ในช่วง [[พ.ศ. 2526]] จนกระทั่งในปี 2531 คำว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซได้ถูกนำมาใช้แทนคำว่า "ฟรี" เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและให้ความรู้สึกสบายใจต่อทั้งผู้ใช้และผู้พัฒนา รวมถึงคำว่า ฟรี ในลักษณะของคำว่าเสรีนอกเหนือจากคำว่าฟรีในลักษณะไม่เสียค่าใช้จ่าย<ref>[http://web.archive.org/web/20060423094434/www.opensource.org/advocacy/faq.html "Frequently Asked Questions". Open Source Initiative.]</ref> ผู้ใช้งานรวมถึงผู้พัฒนาสามารถนำ[[ซอฟต์แวร์]]มาใช้งาน แก้ไข แจกจ่าย โดยสามารถนำมาปรับปรุงทั้งในลักษณะส่วนตัว หรือในหน่วยงานเอกชนได้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซอนุญาตให้ทุกคนสามารถนำซอฟต์แวร์ไปพัฒนา รวมถึงวางขายและทำการตลาด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ [[เพิร์ล]] [[ไฟร์ฟอกซ์]] [[ลินุกซ์]] [[อะแพชี]] ลักษณะเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์ที่นิยมได้ [[สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู]] (จีพีแอล) และ [[สัญญาอนุญาตแจกจ่ายซอฟต์แวร์ของเบิร์กลีย์]] (บีเอสดี) จากรายงานของกลุ่มสแตนดิชประมาณการประหยัดงบประมาณจากการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซได้ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี<ref>[http://standishgroup.com/newsroom/open_source.php Standish Newsroom - Open Source.] Press release. 2008-04-16</ref> ซึ่งปัจจุบันมีการกำหนดโดยกลุ่มผู้กำหนดโอเพนซอร์ซที่วางข้อกำหนดคำนิยาม 10 ประการในการกำหนดว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ซ<ref>http://www.opensource.org/docs/osd</ref><ref>http://www.rosenlaw.com/oslbook.htm</ref> คือ
# เงื่อนไขจะต้องไม่จำกัดผู้หนึ่งผู้ใดในการจำหน่ายหรือการจ่ายแจกซอฟต์แวร์ให้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์แบบแยกส่วนที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์จากหลาหลายแหล่ง และจะต้องไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกันกับค่าใช้สิทธิหรือค่าสิทธิใด ๆ ในการจำหน่ายซอฟต์แวร์นั้น กล่าวคือให้มีการจ่ายแจกได้อย่างไม่มีการคิดค่าตอบแทน
# โปรแกรมนั้นจะต้องเผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับ (ซอร์สโค้ด) และจำต้องยินยอมให้มีการแจกจ่ายโปรแกรมต้นฉบับได้เช่นเดียวกันกับโปรแกรมที่อยู่ในรูปของการแปลงเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้แล้ว โดยหากแม้ไม่สามารถนำสินค้านั้นแจกจ่ายได้พร้อมโปรแกรมต้นฉบับ ก็จำต้องแหล่งแห่งที่อันเป็นสาธารณะที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมต้นฉบับ ซอร์สโค้ดได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอื่นใด ทั้งนี้โปรแกรมต้นฉบับนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่นักโปรแกรมสามารถที่จะแก้ไขได้โดยจำต้องปราศจากซึ่งการเขียนโปรแกรมต้นฉบับในลักษณะที่เป็นการสับสนโดยเจตนา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะของโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมต้นฉบับที่จำต้องมีตัวแปลภาษาเฉพาะ (translator) หรือมีส่วนที่ต้องนำเข้าสู่โปรแกรมในรูปแบบของโปรแกรมที่แปลงสภาพแล้ว (preprocessor)
* [http://linux.thai.net/~thep/catb/homesteading/ ลงหลักปัญญาภูมิ] - สำรวจจารีตปฏิบัติของแฮ็กเกอร์ ในเรื่องกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์และตรวจสอบ "วัฒนธรรมแห่งการให้" แปลจาก Homesteading the Noosphere โดย ESR
* [http://linux.thai.net/~thep/etc-trans/hacking.html วิธีทำงานกับซอฟต์แวร์เสรี] - วัฒนธรรมการทำงานของอาสาสมัครซอฟต์แวร์เสรี แปลจาก ''Working on Free Software'' ของ Havoc Pennington
* [http://thep.blogspot.com/2006/12/thailand-foss-retrospects.html ทบทวนซอฟต์แวร์เสรีเมืองไทย] - ข้อสังเกตเงื่อนไขและอุปสรรคของวงการซอฟต์แวร์เสรีในประเทศไทย โดย เทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์
 
{{Software distribution}}
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์เสรี]]
[[หมวดหมู่:การเผยแพร่ซอฟต์แวร์]]
 
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์เสรี]]
[[en:Open source software]]
150,560

การแก้ไข