ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ"

 
* '''การไม่ได้ให้ข้อมูล''' จุดประสงค์ของสารานุกรมคือการให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำและข้อมูลที่มีประโยชน์ ถ้อยคำคลุมเครือมักให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์
* '''การใช้คำฟุ่มเฟือย''' ถ้อยคำคลุมเครือโดยมากมักเป็นความการพูดยืดยาว มีการเขียนประโยคยืดยาวเยิ่นเย้อโดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์จำเป็น
* '''การโต้เถียงโดยไม่จำเป็น''' ตัวอย่างเช่น "มีบางคนคิดว่าบางอย่างกับบางอย่าง" นำไปสู่คำถามหรือแม้แต่การโต้เถียงกัน เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนคิด มีใครคิดเช่นนี้บ้าง หรือพวกเขาเป็นใครบ้าง
* '''ซ้ำซ้อน''' การใช้ถ้อยคำเช่นนี้อย่างมากสามารถทำให้เป็นบทความที่น่าเบื่อหน่ายได้ เป็นผลมาจากการเขียนรูปประโยค ตัวอย่างเช่น "บางคนโต้เถียงว่า... บางคนตอบรับว่า... บางคนชี้ประเด็นว่า..." เป็นการบั่นทอนรูปแบบการเขียนสารานุกรม
130,404

การแก้ไข