ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

หน้านี้กล่าวคร่าวๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ควรคัดลอกบทความ
# '''เคารพ''' วิกิพีเดียให้ความสำคัญในการเคารพผลงาน และเจ้าของงาน
# '''ลิขสิทธิ์ของผู้เขียนเดิม''' การคัดลอกงานคนอื่นมาใช้ เหมือนกับการนำขโมยผลงานคนอื่นมาใช้โดยที่เราไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้เขียนเดิม แทนที่เราจะคัดลอกงานคนอื่นมา เรานำบทความนั้นมาเขียนใหม่ ในคำพูดของเรา ใช้ความสามารถในการเขียนของเรา สรุปเป็นคำพูดใหม่ และอาจจะอ้างอิงถึงงานเดิม ในส่วนของข้อเท็จจริง
# '''ลิขสิทธิ์ของวิกิพีเดีย''' ตาม[[วิกิพีเดีย:นโยบาย|นโยบาย]] ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าจะทำให้วิกิพีเดียมีบทความเพิ่มมากขึ้น แต่ทำให้คุณภาพวิกิพีเดียลดลง ซึ่งบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าตรวจพบจะถูกลบทันที
# '''ชื่อเสียง''' ทั้งชื่อเสียงของวิกิพีเดียเอง และชื่อเสียงของผู้เขียน คงไม่มีใครอยากได้ชื่อว่า ลอกงานคนอื่น
130,983

การแก้ไข