ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮิเดอากิ โซราจิ"

{{โครง-ส่วน}}
== ผลงาน ==
* '''[[กินทามะ]]''' การ์ตูนเรื่องยาว ปัจจุบันตีพิมพ์ถึงเล่มที่ 30 ในญี่ปุ่น และเล่มที่ 2324 ในไทย
* '''13''' การ์ตูนสั้น จบในตอนเดียว ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนกินทามะ เล่ม 24
* '''แดนดิไลออน''' การ์ตูนสั้น จบในตอนเดียว ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนกินทามะ เล่ม 1
* '''ชิโร่คุโร่''' การ์ตูนสั้น จบในตอนเดียว ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนกินทามะ เล่ม 2
ผู้ใช้นิรนาม