ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเทลลี"

ช่วยเก็บกวาด
(โรบอต เพิ่ม: zh:Telly Award)
(ช่วยเก็บกวาด)
'''รางวัลเทลลี''' (Telly Awards) เป็นรางวัลที่กำหนดมาตรฐานการผลิตสื่อต่างๆ ให้อยู่เหนือมาตรฐาน ซึ่งสื่อดังกล่าว ได้แก่ งานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิล รวมทั้งงานวีดีโอ และภาพยนตร์สารคดี ทั้งด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
 
รางวัลเทลลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 (ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28) โดยมิสเตอร์เดวิด David Eอี. Carterคาร์เทอร์ (มิสเตอร์เดDavid หวิด อีE. คาร์เทอร์Carter) โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อให้มีคุณค่าเหนือมาตรฐาน (High Standard of Merit - ไฮ สะแดนดาร์ด ออฟ เมอหริด) โดยเริ่มต้นจากสื่อโฆษณาก่อน และในภายหลัง จึงได้มีรางวัลสำหรับวีดีโอ และรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา เพื่อกระตุ้นกระแสของการสร้างสรรค์ในการทำสื่อ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการผลิตสื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 
== รางวัลเทลลี ลลีถือหนึ่งในรางวัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในวงการสื่อโฆษณา ==ในแต่ละปีมีชิ้นงานเข้าร่วมประกวดถึงกว่า 13,000 ชิ้น จากทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทเอเจนซี่ บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ (โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ มักจะเข้าร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลงานขององค์กรนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก)
 
รางวัลเทลลี จะตัดสินจากมาตรฐานและคุณภาพของชิ้นงานที่โดดเด่น โดยที่แต่ละชิ้นงานจะไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่จะต้องแข่งกับมาตรฐานที่เป็นเลิศที่ David E. Carter (มิสเตอร์เด หวิดเดวิด อี. คาร์เทอร์) ได้ตั้งไว้ และจะมีการขยับมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีทีมผู้ชำนาญในระดับ top แนวหน้าจากวงการสื่อและโฆษณาจากทั่วโลก ซึ่งเคยได้รับรางวัลไปแล้วในปีก่อนๆ เป็นผู้ตั้งมาตรฐานและตัดสิน
เป็นในแต่ละปีมีชิ้นงานเข้าร่วมประกวดถึงกว่า 13,000 ชิ้น จากทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทเอเจนซี่ บริษัท production (โพร ดั๊ค ชั่น) ท้องถิ่น ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ (โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ มักจะเข้าร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลงานขององค์กรนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก)
 
รางวัลเทลลี จะตัดสินจากมาตรฐานและคุณภาพของชิ้นงานที่โดดเด่น โดยที่แต่ละชิ้นงานจะไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่จะต้องแข่งกับมาตรฐานที่เป็นเลิศที่ David E. Carter (มิสเตอร์เด หวิด อี. คาร์เทอร์)ได้ตั้งไว้ และจะมีการขยับมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีทีมผู้ชำนาญในระดับ top จากวงการสื่อและโฆษณาจากทั่วโลก ซึ่งเคยได้รับรางวัลไปแล้วในปีก่อนๆ เป็นผู้ตั้งมาตรฐานและตัดสิน
 
== ตัวอย่างองค์กรที่เคยได้รับรางวัลเทลลี ==
* AOL ([[เอ โอ แอล )]]
 
* CNN ([[ซี เอ็น เอ็น)]]
* AOL (เอ โอ แอล )
* ดิสคัฟเวอรี่ เอ็ดดูเคชัน (Discovery Education)
* CNN (ซี เอ็น เอ็น)
* ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท (Disneyland Resort)
* Discovery Education (ดิสโคพ เวอร์ รี่ เอ็ด ดู เค ชั่น)
* ESPN ([[อี พี เอส พีเอ็น)]]
* Disneyland Resort (ดิสนี่แลนด์ รีสอร์ท)
* ฮอลมาร์ค ชาแนล (Hallmark Channel)
* ESPN (อี พี เอส เอ็น)
* [[ไมโครซอฟท์]]
* Hallmark Channel (ฮอล์มาร์ค ชาแนล)
* NBA Entertainment (เอ็น บี เอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (NBA Entertainment)
* Microsoft (ไมโครซอฟ)
* Nike ([[ไนกี้)]]
* NBA Entertainment (เอ็น บี เอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)
* [[การบินไทย]] (Thai Airways International)
* Nike (ไนกี้)
* เดอะฮิสทอรี่ชาแนล (The History Channel)
* Thai Airways International (ไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแน่ว) - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
* DMC TV (สื่อสีขาวของ[[วัดพระธรรมกาย]] โดยมูลนิธิธรรมกายของพระราชภาวนาวิสุทธิ์) ได้ 12 รางวัล ในปี ค.ศ. 2007
* The History Channel (เดอะ ฮิสทอรี่ ชาแน่ว)
* DMC_TV (สื่อสีขาวของวัดพระธรรมกายได้จำนวน 12 รางวัลในปี ค.ศ.2007)- โดยมูลนิธิธรรมกายของพระราชภาวนาวิสุทธิ์
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม