ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญมาระโก"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เป็นหนึ่งในสี่ของ “[[พระวรสารกฏบัตร]]” และเป็นพระวรสารหนึ่งในสามของ “[[พระวรสารสหทรรศ]]”
 
เขียนโดยผู้ไม่บอกนาม <ref>Stephen L Harris, Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.</ref> แต่เชื่อกันทั่วไปว่าเขียนโดย [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]] ซึ่งเป็นบุตรชายของมารี<ref>กิจการของอัครฑูตทูต 12:12</ref> (ที่ไม่ใช่พระแม่มารีย์) และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบารนาบัส <ref>โคโลสี 4:10</ref> [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]]ได้ร่วมเดินทางกับเปาโลและบารนาบัสในการเดินทาง เพื่อประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรก เปาโลกล่าวถึง[[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]]ในฐานะของเพื่อนในกรุงโรมและยกย่องการรับใช้ของเขาเป็นอย่างสูง เชื่อกันว่า ในสี่ของ “[[พระวรสารกฏบัตร]]” '''พระวรสารนักบุญมาระโก''' ถูกเขียนขึ้นเป็น[[พระวรสาร]]แรก ในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองในกรุงโรม เพราะฉะนั้นพระธรรมเล่มนี้น่าจะถูกเขียนในราวค.ศ.55
 
คริสตจักรในยุคแรกมีความเห็นตรงกันว่า เนื้อหาในพระธรรมเล่มนี้ถอดแบบมาจากคำสอนของเปโตร โดยเน้นที่การบันทึกข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากลีลาการเขียนแสดงถึงการเขียนขึ้นอย่างเร่งรีบ ไม่ถูกผ่านการขัดเกลาให้สละสลวย ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที การกระทำต่างๆที่ได้บันทึกไว้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากคำว่า "ในทันใดนั้น" ถูกใช้มากกว่า 40 ครั้ง แม้ว่า '''พระวรสารนักบุญมาระโก''' จะมีความยาวน้อยที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งสี่เล่ม แต่ในบางเหตุการณ์กลับถูกบันทึกไว้โดยละเอียด นอกจากนี้ ยังมีบางบทที่ได้อธิบายถึงขนบธรรมเนียมของชาวยิวไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านชาวโรมันจะ้จะเข้าใจได้
 
วัตถุประสงค์ของ '''พระวรสารนักบุญมาระโก''' มีอยู่ 4 ประการ โดยประการแรกสำคัญที่สุดคือ [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]]ต้องการให้ผู้อ่านทราบว่า พระกิตติคุณคืออะไร นั่นคือการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา ถูกฝังไว้แล้วเป็นขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้น[[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]]จึงให้ความสำคัญของเรื่องราวตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ จนถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูมากกว่าเรื่องอื่น พระธรรมเล่มนี้มีทั้งหมด 16 บท ใน 10 บทแรก บันทึกเรื่องราวตั้งแต่พระเยซูรับบัพติศมา จนถึงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ในขณะที่อีก 6 บทที่เหลือ เป็นการบันทึกเรื่องราวช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเยซู ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียว แสดงให้เห็นว่า[[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]]ต้องการเน้นว่า พระกิตติคุณคือหัวใจของพระธรรมเล่มนี้
* [[นักบุญมาร์คอีแวนเจลลิส]]
 
{{โครงศาสนา}}
 
[[หมวดหมู่:ประวัติคริสต์ศาสนา]]
[[หมวดหมู่:พันธสัญญาใหม่|ม]]
{{โครงศาสนา}}
 
[[af:Evangelie volgens Markus]]
397,817

การแก้ไข