ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล"

+subheader1-2
(+subheader1-2)
Header
-->{{#if:{{{above|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{aboveclass|}}}" style="text-align:center; font-size: 125%; font-weight: bold; {{{abovestyle|}}}">{{{above}}}</td></tr>}}<!--
Subheader1
-->{{#if:{{{subheader|{{{subheader1|}}}}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{subheaderclass|}}}" style="text-align:center; {{{subheaderstyle|}}}">{{{subheader|{{{subheader1}}}}}}</td></tr>}}<!--
Subheader2
-->{{#if:{{{subheader2|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{subheaderclass|}}}" style="text-align:center; {{{subheaderstyle|}}}">{{{subheader2}}}</td></tr>}}<!--
Image
-->{{#if:{{{image|}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{imageclass|}}}" style="text-align:center; {{{imagestyle|}}}"> {{{image}}} {{#if:{{{caption|}}}|<br />
130,404

การแก้ไข