ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์"

* พ.ศ. 2537 [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)
* พ.ศ. 2540 [[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ป.ม.)
* [[มหาวชิรมงกุฏไทยวชิรมงกุฏ]] (ม.ว.ม.)
 
== การเมืองและชีวิตหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ==
ผู้ใช้นิรนาม