ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

(เอาเบอร์โทรออก เอาอังกฤษออก)
== วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง ==
# วิทยาลัยนาฏศิลป<br />119 หมู่ 3 ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]] 73170
# วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]] ต.[[สนามชัย]] อ.[[เมืองสุพรรณบุรี]] จ.[[สุพรรณบุรี]] 72000
# วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง<br />28 ต. บางแก้ว อ.[[เมืองอ่างทอง]] จ.[[อ่างทอง]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี<br />ถ.[[รามเดโช]] ต.[[ทะเลชุบศร]] อ.[[เมืองลพบุรี]] จ.[[ลพบุรี]] 15000
130,598

การแก้ไข