ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
# วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา<br />เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.[[มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[เมืองนครรราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]<br />โทรศัพท์ 044465152 , 044466071 โทรสาร 044465153
# วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด<br />Roi-Et College of Dramatic Arts เลขที่ 25 ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]]<br /> โทรศัพท์ 0-4351-1244 โทรสาร 0-4351-1244
# วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ] <br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธ์กาฬสินธุ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]] โทรศัพท์ 0-4381-1317 โทรสาร 0-4382-1389
# วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง<br />150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.[[เมืองพัทลุง]] จ.[[พัทลุง]]โทรศัพท์ 0-7461-1960 โทรสาร 0-7461-1960
# วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช<br />หมู่ 11 ต.[[ท่าเรือ]] อ.[[เมืองนครศรีธรรมราช]] จ.[[นครศรีธรรมราช]] โทรศัพท์ 0-7544-6156 โทรสาร 0-7544-6154
130,348

การแก้ไข