ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก +แทนที่ " ]<br />" → "<br />" ด้วยสจห.)
 
== หลักสูตร ==
* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น''' รับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง ''' รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง''' (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี
 
== '''วิทยาลัยนาฏศิลป''' 12 แห่ง ==
130,348

การแก้ไข