ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ''Across the River and into the Trees'' (พ.ศ. 2493)
* ''The Old Man and the Sea'' (พ.ศ. 2495)
** แปลในชื่อ [[ชายชรากับทะเล]] โดย [[ล. อนันทภูมิ]] (พ.ศ. 2500)
** แปลในชื่อ [[เฒ่าทะเล]] โดย [[สายธาร]] (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2518)
** แปลในชื่อ [[เฒ่าผจญทะเล]] โดย [[วิทย์ ศิวะศริยานนท์]] (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2531)
344

การแก้ไข