ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กินทามะ (ฤดูกาลที่ 4)"

|LineColor = 757575
}}
{{Japanese episode list/sublist
 
|MainList = List of Gin Tama episodes
|EvenRowColor =
|EpisodeNumber = 176
|EpisodeNumber2 = 26
|EnglishTitle = Start the Countdown
|KanjiTitle = カウントダウン開始
|RomajiTitle = Kaunto Daun Kaishi
|OriginalAirDate =24 กันายายน 2552
|ShortSummary =
|LineColor = 757575
}}
{{Japanese episode list/sublist
|MainList = List of Gin Tama episodes
|EvenRowColor =
|EpisodeNumber = 177
|EpisodeNumber2 = 27
|EnglishTitle = It's Bad Luck to See a Spider at Night
|KanjiTitle = 夜の蜘蛛は縁起が悪い
|RomajiTitle = Yoru no Kumo wa Engi ka Warui
|OriginalAirDate =1 ตุลาคม 2552
|ShortSummary =
|LineColor = 757575
}}
{{Japanese episode list/sublist
|MainList = List of Gin Tama episodes
|EvenRowColor =
|EpisodeNumber = 178
|EpisodeNumber2 = 28
|EnglishTitle = Once a Spider's Thred Has Entangled Something it`s Hard to Get it Off Again
|KanjiTitle =蜘蛛の糸は一度絡まるとなかなかとれない
|RomajiTitle = Kumo no ito ha ichido karamaru to nakanaka torenai
|OriginalAirDate =8 ตุลาคม 2552
|ShortSummary =
|LineColor = 757575
}}
{{Japanese episode list/sublist
|MainList = List of Gin Tama episodes
|EvenRowColor =
|EpisodeNumber = 179
|EpisodeNumber2 = 29
|EnglishTitle = It's the Irresponsible One Who's Scary When Pissed
|KanjiTitle =チャランポランな奴程怒ると恐い
|RomajiTitle =
|OriginalAirDate =15 ตุลาคม 2552
|ShortSummary =
|LineColor = 757575
}}
 
|}</onlyinclude>
ผู้ใช้นิรนาม