ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฮร์มัน เฮ็สเซอ"

* [[ค.ศ. 1942|1942]] - ''Stufen'' (''Stages'')
* [[ค.ศ. 1942|1942]] - ''Die Gedichte'' (''Poems'')
** แปลในชื่อ [[กวีนิพนธ์ของแฮร์มันน์ เฮสเส]] โดย [[ยรรยง แดงบุปผา]] (พ.ศ. 2532)
* [[ค.ศ. 1943|1943]] - ''Das Glasperlenspiel'' (''The Glass Bead Game'', มีตีพิมพ์ในชื่อ ''Magister Ludi'' ด้วย)
** แปลในชื่อ [[เกมลูกแก้ว]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2545)
344

การแก้ไข