ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฮร์มัน เฮ็สเซอ"

* [[ค.ศ. 1920|1920]] - ''Blick ins Chaos'' (''In Sight of Chaos'' ความเรียง)
* [[ค.ศ. 1920|1920]] - ''Klingsors letzter Sommer'' (''Klingsor's Last Summer'' นวนิยายขนาดสั้น (โนเวลล่า) 3 เรื่อง)
** แปลในชื่อ [[ไฟชีวิต ฤดูร้อนปีสุดท้ายของคลิงซอร์]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2546)
* [[ค.ศ. 1922|1922]] - ''Siddhartha'' ([[สิทธารถะ]])
** แปลในชื่อ [[สิทธารถ]] โดย [[นายฉุน ประภาวิวัฒน]] (พ.ศ. 2510)
344

การแก้ไข