ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
#'''[[สมเด็จพระมหาธรรมราชา]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๑''' ทรงปรับปรุงพระนครเพื่อรับมือข้าศึก เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๒๑ ปี
#'''[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒''' ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของ[[พม่า]] ทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราช ทรงปรับปรุงการปกครองเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓ เสด็จสวรคตเมือ พ.ศ. ๒๑๔๘ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕ ปี
#'''[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๓''' ทรงประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บ[[ภาษีอากร]]รูปเเบบรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕ ปี
#'''[[สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๔''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ ครองราชย์ไม่ถึงปี
#'''[[สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม]]''' หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๘ ปี
406,304

การแก้ไข