ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซัคเซิน-ไมนิงเงิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*[http://www.btinternet.com/~allan_raymond/Saxe_Meiningen_Royal_Family.htm Saxe-Meiningen Family Genealogy]
 
{{สหสิบเจ็ดจังหวัด}}
{{รัฐในสมาพันธรัฐเยอรมัน}}
{{รัฐในจักรวรรดิเยอรมัน}}
[[หมวดหมู่:สิ้นสุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20]]
[[หมวดหมู่:รัฐสิ้นสภาพในประเทศเยอรมนี]]
[[หมวดหมู่:รัฐในสหอาณาจักรดยุคแซ็กซอน]]
[[หมวดหมู่:รัฐในสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์]]
[[หมวดหมู่:รัฐในสมาพันธรัฐเยอรมัน]]
47,914

การแก้ไข