ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ตรวจแก้รูปแบบ}}
'''ราชวงศ์สุโขทัย''' เป็น[[ราชวงศ์]]กษัตริย์ใน[[กรุงศรีอยุธยา]] ที่สืบเชื้อสายจากกษัตริย์[[กรุงสุโขทัย|สุโขทัย]] ประกอบด้วย
 
'''ราชวงศ์สุโขทัย''' เป็น[[ราชวงศ์]]กษัตริย์ในที่ ๓ ที่ปกครอง[[กรุงศรีอยุธยา]] ที่โดยสืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่ง[[กรุงสุโขทัย|สุโขทัย]] ประกอบด้วย
'''๑. [[สมเด็จพระมหาธรรมราชา]] หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๑''' ทรงปรับปรุงพระนครเพื่อรับมือข้าศึก เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๒๑ ปี
 
#'''๒. [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาธรรมราชา]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ''' ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของพม่า ทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราช ทรงปรับปรุงการปกครองพระนครเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร รับมือข้าศึก เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓๒๑๑๒ เสด็จสวรคตเมือสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘๒๑๓๓ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕๒๑ ปี
#'''[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒''' ทรงประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของ[[พม่า]] ทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราช ทรงปรับปรุงการปกครองเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓ เสด็จสวรคตเมือ พ.ศ. ๒๑๔๘ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕ ปี
 
#'''๓. [[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๓''' ทรงประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเรียกเก็บ[[ภาษีอากร]]รูปเเบบใหม่เพิ่มขึ้น เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑๕ ปี
#'''๑. [[สมเด็จพระมหาธรรมราชาศรีเสาวภาคย์]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ''' ทรงปรับปรุงพระนครเพื่อรับมือข้าศึก เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒๒๑๖๓ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓๒๑๖๓ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๒๑ ไม่ถึงปี
 
#'''๔. [[สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์พระเจ้าทรงธรรม]]''' หรือ''' สมเด็จพระสรรเพชญ์บรมราชาที่ ''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓๒๑๗๑ ครองราชย์ไม่ถึงทั้งสิ้น ๘ ปี
#'''๖. [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] '''หรือ''' สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒''' ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ[[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]]ในปี พ.ศ. ๒๑๗๓ เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑ ปี
 
#'''๕. [[สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระอาทิตยวงศ์]] หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓๒๑๗๒ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑๒๑๗๒ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๓๖ ปีวัน
 
'''๖. [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒''' ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ[[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]]ในปี พ.ศ. ๒๑๗๓ เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๑ ปี
 
'''๗. [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๓๖ วัน
 
==ดูเพิ่ม==
* [[ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย]]
 
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่ม}}
{{สืบตำแหน่งพิเศษ
|สี1 = #E9E9E9
|สี2 =
|สี3 = #E9E9E9
|รูปภาพ =
|ตำแหน่ง = [[ราชวงศ์]]ที่ปกครอง[[กรุงศรีอยุธยา]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[ราชวงศ์สุวรรณภูมิ]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[ราชวงศ์ปราสาททอง]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2112|พ.ศ. ๒๑๑๒]] - [[พ.ศ. 2172|พ.ศ. ๒๑๗๒]]
}}
{{จบกล่อง}}
 
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์สุโขทัย| ]]
5,644

การแก้ไข