ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบส่วนประวัติละเมิดจาก http://www.holy.ac.th/holy/history.htm)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด''' ({{lang-en|The Holy Infant Jesus Roi-Et School}})(อักษรย่อ: พก., PK) เป็นโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง
 
==ทำเนียบผู้บริหาร==
 
รายนามผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#66ccff;text-align: center;"|อันดับ
! style="background:#66ccff;text-align: center;"|รายนาม
! style="background:#66ccff;text-align: center;"|วาระดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.)
! style="background:#66ccff;text-align: center;"|ตำแหน่ง
|-
| style="text-align: center;"|1
| [[ภาพ:Phaisan Jaidee.gif]]บาทหลวงไพศาล ใจดี
| style="text-align: center;"|พ.ศ.2529
| style="text-align: center;"|ผู้รับใบอนุญาติ
|-
| style="text-align: center;"|2
| [[ภาพ:Termsak Chalernbun.gif]]บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ
| style="text-align: center;"|2529-2537
| style="text-align: center;"|ผู้จัดการ
|-
| style="text-align: center;"|3
| [[ภาพ:Bunlers Phromsaena.gif]]บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
| style="text-align: center;"|2472 - 2475<br>2538-2545
| style="text-align: center;"|ผู้จัดการ
|-
| style="text-align: center;"|4
| [[ภาพ:Samrong Khumsri.gif]]บาทหลวงสำรอง คำศรี
| style="text-align: center;"|พ.ศ.2546-ปัจจุบัน
| style="text-align: center;"|ผู้จัดการ
|-
| style="text-align: center;"|5
| บาทหลวงวีรเดช ศิลาโคตร
| style="text-align: center;"|พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
| style="text-align: center;"|ผู้ช่วยผู้จัดการ
|-
|}
 
==สัญลักษณ์ของโรงเรียน==
161

การแก้ไข