เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[หมวดหมู่:บุคคลที่ถูกลอบสังหาร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เคยนับถือศาสนาคริสต์]]
{{lifetime|1925|1965|อ็เกซ์, มแลคัม}}
{{โครงชีวประวัติ}}
94,496

การแก้ไข