ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

เก็บไว้ทำต่อ
(ผู้ใช้:Harley Hartwell/Dispute Resolution Policy ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้ใช้:Taweetham/Dispute Resolution Policy: เจ้าของไม่เอา ผมก็ขอเก็บข�)
(เก็บไว้ทำต่อ)
{{ลบ| Inactive / Not Necessary}}
{{นโยบาย}}
หน้านโยบายนี้อธิบายว่าคุณควรทำอย่างไรหากเกิดข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้เขียนคนอื่น ดูเพิ่มที่ [[WP:EQ|มารยาทในวิกิพีเดีย]] โปรดระลึกไว้เสมอว่าวิกิพีเดียไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเอาชนะ
44,103

การแก้ไข