ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อไลฟ์/ฟิสิคัลธิง"

(Alive / Physical thing ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อไลฟ์ / ฟิสิคัลธิง)
|align="center"|#'''1'''
|align="center"|32,468
|align="center"|3841,916713
|align="center"|23 สัปดาห์
|-
|align="center"|[[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]
|align="left"|Oricon Monthly Charts
|align="center"|#11
|align="center"|38,916
|align="center"|3841,916713
|align="left"|
|-
2,556

การแก้ไข