ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นวปฎล มิ่งทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* ป.1-ม.3 - [[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]]
* ม.4-ม.6 - โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์
* ปริญญาตรี - กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ภาคอินเตอร์)
 
=== ความสามารถและความสนใจส่วนตัว ===
ผู้ใช้นิรนาม