ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลสำคัญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"

* [[ศศิมาลา จันทมาลา |พี่เมย์, ศศิมาลา จันทมาลา]] : '''<big><font color="#FF69B4">(ต.อ.58)</font></big>'''คุณครูโรงเรียนสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ (Enconcept E Academy)
* [[ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ |พี่ซุป(พี่โอ๋ย) ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ ]] : '''<big><font color="#FF69B4">(ต.อ.57)</font></big>'''อาจารย์กวดวิชาคณิตศาสตร์ เจ้าของสถาบัน Sup'K Center
* [[หม่อมหลวง ดร.ศุภพรรณ (ดิศกุล) ลีนุตพงษ์]] '''<big><font color="#FF69B4">(ต.อ.57)</font></big>''' อาจารย์ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
== ส ==
ผู้ใช้นิรนาม