ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
นวนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของ สุวรรณี สุคนธา ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร ลลนา ฉบับปฐมฤกษ์
 
2518 พิมพ์ครั้งที่ 1 โดยสำนักพิมพ์คลังวิทยา
2540 พิมพ์ครั้งที่ 2 โดยสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
2542 พิมพ์ครั้งที่ 3
 
 
ชีวิตของเพื่อนรักทั้งสาม ได้ก้าวผ่านจุดของวัยอ่อนใส เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในสังคม ความหลอกลวง ความสูญเสีย ความเจ็บปวดจากความรัก ในที่สุดละเวงก็ได้พบกับที่พักพิงอันเป็นรักแท้กับอินทร
โดยทั้งคู่รู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากันแต่แรก
 
 
 
 
 
 
== '''อ้างอิง''' ==
34

การแก้ไข