ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
โครง.......................
 
ออกอากาศปี 2527
 
34

การแก้ไข