ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลสำคัญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"

| width=15% align=center| '''รายนาม''' || width=5% align=center| '''รุ่น''' || width=50% align=center| '''ตำแหน่งสำคัญ'''
|-
| [[ณัฐชา สวัสดิสวัสดิ์รักเกียรติ|พลอย, ณัฐชา สวัสดิสวัสดิ์รักเกียรติ]]|| ต.อ. 67 || นักร้องสังกัด Grammy
|-
| [[ณพชร ว่องชาญกิจ|พดด้วง, ณพชร ว่องชาญกิจ]] || ต.อ. 67 || นักร้องสังกัด RS
ผู้ใช้นิรนาม