ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรชส์อุนมิทเทิลบาร์ไคท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ผลได้ของการเป็นราชรัฏฐาภิสิทธิ์คือสิทธิในการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม, มีตลาด, พิมพ์เหรียญกษาปณ์, มีกองทัพ และมีระบบยุติธรรมของตนเองได้ สิทธิหลังสุดอาจจะรวม “[[ศาลเลือด]]” (Blutgericht) หรือศาลอาญาที่มีสิทธิลงโทษผู้ทำผิดถึงประหารชีวิตได้ สิทธิเหล่านี้ขึ้นอยู่การการมอบให้ในพระราชประกาศสิทธิโดยพระจักรพรรดิ
 
ผลเสียของการเป็นราชรัฏฐาภิสิทธิ์อาจจะรวมทั้งการเข้ายุ่งเกี่ยวโดยตรงโดยตรงของจักรวรรดิ เช่นที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้หลังจาก[[สงครามชมาคาลดิค]] (Schmalkaldic War) และการจำกัดหรือการสูญเสียสิทธิที่ได้รับมอบทั้งหมดถ้าพระจักรพรรดิหรือราชสภาไม่สามารถปกป้องสิทธิดังกล่าวได้จากการต่อต้านหรือรุกรานจากภายนอก เช่นที่เกิดขึ้นระหว่าง[[สงครามมหาสัมพันธมิตรครั้งที่หนึ่ง]]ของ[[สงครามการปฏิวัติฝรั่งเศส]] (French Revolutionary Wars) หรือระหว่าง[[สงครามมหาสัมพันธมิตรครั้งที่สอง]]ใน[[สงครามนโปเลียน]] [[สนธิสัญญาลูนเนวิลล์ลูเนวิลล์]] (Treaty of Lunéville) ที่ลงนามกันเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1801 ระหว่าง[[สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่หนึ่ง|สาธารณรัฐฝรั่งเศส]]และ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ระบุให้พระจักรพรรดิสละพระราชสิทธิทุกอย่างที่มีต่อ[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ในการประชุมครั้งสุดท้ายของ[[ราชสภาแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ราชสภา]] ({{lang-de|Reichsdeputationshauptschluss}}) ในปี ค.ศ. 1802 ถึงปี ค.ศ. 1803 หรือที่เรียกว่า “[[การปฏิรูปดินแดนในเยอรมนี]]” [[ราชนครรัฐอิสระ]]และสังฆาจักรเกือบทั้งหมดต่างก็สูญเสีย “ราชรัฏฐาภิสิทธิ์” และถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฆราวัสจักรที่ปกราชวงศ์ต่างๆ
 
== ปัญหาในความเข้าใจจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ==
47,914

การแก้ไข