ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางไทร"

* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลึงและตำบลแคออกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่พระ ตำบลกกแก้วบูรพาทั้งตำบล และตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางไทร)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา(บ้านผมเอง)''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ตรา (นอกเขตเทศบาลตำบลบางไทร)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านม้าทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพแตงและตำบลเชียงรากน้อยทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม